Print Friendly, PDF & Email

Zvērināta revidenta pakalpojumi

Latvijā spēkā esošie likumi attiecībā uz uzņēmumiem, kas atbilst trim kritērijiem (bilances kopsumma – 400 000 EUR, neto apgrozījums – 800 000 EUR, vidējais darbinieku skaits – 25) paredz regulāru gada pārskata revīziju.

Revīziju veic persona no malas – sertificēts zvērināts revidents.

Revidenta izvēle absolūti brīva.

Interinvest Financial Company speciālisti, sadarbībā ar SIA “DOMA AUDITS” (licence № 41), ir gatavi veikt gada pārskatu revīziju atbilstoši likumu „Par gada pārskatiem” un „Par zvērinātiem revidentiem” noteikumiem, saskaņā ar visām prasībām, ko nosakaLatvijas Zvērinātu revidentu asociācija.

Zvērināta revidenta pakalpojumi tiek izmantoti arī, operatīvi sagatavojot finanšu pārskatus iesniegšanai finanšu iestādēm.

Mēs nodrošinām zvērināta revidenta slēdzienu optimālā termiņā un ar Jums izdevīgiem noteikumiem.