Print Friendly, PDF & Email

Kompānijas reģistrācija

Аkciju sabiedrība “Interinvest Financial Company” sniedz palīdzību šādu uzņēmējdarbības veidu reģistrācijā:

 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
 • Akciju sabiedrība (AS) 
 • Individuālais komersants (IK) 
  Informācija, kas nepieciešama individuālā komersanta (IK) reģistrācijai:

  • vārds, uzvārds, personas kods, pases dati, dzīvesvietas adrese;
  • komersanta firma (nosaukums) (var saturēt komersanta vārdu un uzvārdu vai jebkuru nosaukumu rakstītu latīņu vai latviešu burtiem un kas atšķiras no citiem LR jau reģistrēto uzņēmumu nosaukumiem);
  • komersanta juridiskā adrese;
  • pamatdarbības veidi.
 • Ārvalstu komersanta filiāle
  Informācija, kas nepieciešama ārvalstu komersanta filiāles reģistrācijai:

  • ārvalstu komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un veids;
  • reģistrs, kurā ir reģistrēts ārvalstu komersants;
  • filiāles firma (nosaukums), ja tas atšķiras no ārvalstu komersanta firmas;
  • filiāles juridiskā adrese;
  • filiāles pamatdarbības veidi;
  • ārvalstu komersanta pamatkapitāla lielums, parakstītā un apmaksātā pamatkapitāla lielums;
  • informācija par personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt ārvalstu komersantu darījumos, kas saistīti ar filiāli (vārdsm uzvārds, personas kods, pases dati, dzīvesvietas adrese, pilnvaru apjoms);
  • atļauja atvērt filiāles (ja tas paredzēts ar likumu);
  • notariāli apliecinātas ārvalstu komersanta statūtu, dibināšanas līguma vai citu līdzīgu dokumentu kopijas.