Print Friendly, PDF & Email

Vispārējie jautājumi

Kāds ir kompānijas reģistrācijas termiņš?

Visizplatītākais Latvijas kompānijas darbības veids – SIA. Reģistrācijas termiņš ir no 2 darba dienām (gadījumā, ja kompānijai ir viens dibinātājs) līdz 5 darba dienām (gadījumā, ja ir 2 vai vairāki dibinātāji). Termiņš iekļauj sevī pagaidu bankas konta atvēršanu, izziņas par pamatkapitāla apmaksu saņemšanu, dokumentu iesniegšanu un izņemšanu no LR Uzņēmumu reģistra.

Kāds ir kompānijas pamatkapitāla lielums?

SIA – minimālais pamatkapitāla lielums vispārējā kārtībā sastāda 2800 EUR, pusi no šīs summas var apmaksāt pirms dokumentu iesniegšanas reģistrācijai, bet otro pusi – 1 gada laikā no reģistrācijas dienas LR Komercreģistrā.

No 01.05.2010. var arī reģistrēt SIA ar dibināšanas kapitālu mazāku par 2800 EUR, izpildot virkni kritēriju.

АS – minimālais pamatkapitāla lielums sastāda 35 000 EUR. Ja AS pamatkapitāla summa ir lielāka, tad pirms dokumentus iesniegšanas registrācijai jāapmaksā pamatkapitāls par summu, kas nav mazāka par likumā noteikto lielumu (35 000 EUR) un nav mazāka par 25% no visa pamatkapitāla (atlikusī daļa ir apmaksājama 1 gada laikā no dibināšanas līguma parakstīšanas).

Atsevišķām akciju sabiedrībām, atkarībā no to darbības veidiem, pastāv citas prasības pret minimālā pamatkapitāla lielumu.

Individuālajam komersantam un ārvalstu komersanta filiālei pamatkapitāla veidošana nav nepieciešama.

Vai var apmaksāt pamatkapitālu ar mantisko ieguldījumu?

Jā, var. Mantiskā ieguldījuma novērtēšanu veic dibinātāji vai noteikto kritēriju pārsniegšanas gadījumā – neatkarīgais eksperts, kas iekļauts Uzņēmumu registra apstiprinātajā sarakstā.

Kādas ir nodokļu likmes Latvijā?

Latvijā tiek piemērotas sekojošās likmes: iedzīvotāju ienākuma nodoklis – likme 23%, uzņēmumu ienākuma nodoklis – likme 15%, pievienotās vērtības nodoklis – bāzes likme 21%, atsevišķām preču un pakalpojumu kategorijām – 0% un 10%.