Print Friendly, PDF & Email

Grāmatvedības apkalpošana un audits

Mūsu kompānija piedāvā grāmatvedības uzskaites un audita pakalpojumu kompleksu, kas ļaus jums optimizēt jūsu biznesu, padarot to ērtāku un stabilu.

Grāmatvedības pakalpojumi ietver sevī:

 • grāmatvedības uzskaites tekošā kārtošana pēc visiem reģistriem ar automatizētās grāmatvedības uzskaites sistēmas izmantošanu (1C:Uzņēmums);
 • darba algas aprēķins;
 • nodokļu aprēķins;
 • visu uzskaites reģistru sastādīšana;
 • iekšējās dokumentācijas un atskaišu sastādīšana;
 • ārējo grāmatvedības atskaišu sastādīšāna;
 • kadru darbs;
 • klienta grāmatvedības un nodokļu atskaišu sastādīšana un iesniegšana klientam, kā arī LR Valsts ieņēmumu dienestā un statistikas pārvaldē.

Atsevišķi tiek sniegti sekojošie papildus pakalpojumi:

 • precizētu atskaišu sastādīšana un iesniegšana klienta vainas dēļ
  Cena  atkarīga no izpildītā darba apjoma un sarežģītības.
 • statistisko atskaišu iesniegšana
  Cena atkarībā no iesniedzamo statistikas atskaišu daudzuma.
 • mērķa sagatavošanas audits
  Cena – pēc abpusējās vienošanās. Atkarīga no:

  • atskaites periodu skaita, par kuriem nepieciešams veikt auditu;
  • klienta grāmatvedības uzskaites kārtošanas veida (manuāls, automatizēts vai jaukts;
  • nepieciešamības pēc grāmatvedības un nodokļu uzskaites atjaunošanas;
  • citām klienta grāmatvedības uzskaites īpatnībām.
 • konsultatīvā apkalpošana
  Cena – pēc abpusējās vienošanās.Atkarīga no:

  • klienta nepieciešamības pēc analītisko apskatu sastādīšanas par klienta finanšu-saimnieciskās darbības rezultātiem, to satura un intensitātes
  • klienta nepieciešamības pēc finanšu modelēšanas, nodokļu plānošanas un prognozēšanas pakalpojumiem, to satura un intensitātes
  • klienta nepieciešamības pēc juridiskām konsultācijām par klienta finanšu-saimniecisko darbību, to satura un intensitātes
 • uzskaites politikas sastādīšana
  Cena atkarīga no:

  • apstrādājamo pirmatnējo attaisnojošo dokumentu skaita un informācijas par atskaites periodu
  • uzskaitamo klienta finanšu-saimniecisko operāciju skaita un īpatnībām
  • klienta darbinieku skaita
  • pamatlīdzekļu skaita
  • klienta norēķinu sistēmām
 • gada pārskata sastādīšana un iesniegšana
  Cena atkarībā no izpildītā darba apjoma un sarežģītības.
 • konsultācijas klientiem (informacionālā apkalpošana)
  Bezmaksas. Pēc klienta pieprasījuma tiek sniegtas mutiskas vai rakstveida konsultācijas.