Nozares, kuras izslēgs no MUN režīma

Print Friendly, PDF & Email

MK noteikumu projekts, kurš stāsies spēkā ar 2016.gada 1.janvāri: “Nozares, kurās nepiemēro mikrouzņēmumu nodokļa režīmu” 1. Noteikumi nosaka nozares, kurās, veicot saimniecisko darbību, mikrouzņēmums nav tiesīgs izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli un būt par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju.

2. Mikrouzņēmums nav tiesīgs  izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli un būt par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, ja tas veic saimniecisko darbību šādās nozarēs, kas ietvertas Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembri regulas (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām, saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas nodaļā, grupā vai klasē:

Nr. p.k.

NACE 2.redakcijas

kods (nodaļa, grupa vai klase)

Nozares nosaukums

1.

02.20 (klase)

Mežizstrāde

2.

02.40 (klase)

Mežsaimniecības palīgdarbības

3.

09 (nodaļa)

Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības

4.

12 (nodaļa)

Tabakas izstrādājumu ražošana

5.

19 (nodaļa)

Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana

6.

21 (nodaļa)

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

7.

24 (nodaļa)

Metālu ražošana

8.

25 (nodaļa), izņemot 25.71, 25.72, 25.73, 25.94 un 25.99 (klase)

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot galda piederumu ražošanu, slēdzeņu un eņģu ražošanu, darbarīku ražošanu, spaiļu un skrūvju stiprinājumu izstrādājumu ražošanu, citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošanu

9.

29 (nodaļa),

izņemot 29.32 (klase)

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana, izņemot detaļu un piederumu ražošanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem

10.

41 (nodaļa)

Ēku būvniecība

11.

42 (nodaļa)

Inženierbūvniecība

12.

43.1 (grupa)

Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana

13.

43.2 (grupa)

Elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības

14.

43.39 (klase)

Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas

15.

46 (nodaļa)

Vairumtirdzniecība

16.

49.32 (klase)

Taksometru pakalpojumi

17.

51 (nodaļa)

Gaisa transports

18.

61 (nodaļa)

Telekomunikācija

19.

62 (nodaļa)

Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības

20.

63 (nodaļa)

Informācijas pakalpojumi

21.

64 (nodaļa)

Finanšu pakalpojumu darbības

22.

65 (nodaļa)

Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana

23.

66 (nodaļa), izņemot 66.22 (klase)

Finanšu pakalpojumus un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības,

izņemot apdrošināšanas aģentu un brokeru darbību

24.

68.10 (klase)

Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana

25.

69 (nodaļa)

Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi

26.

70 (nodaļa)

Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās

27.

71 (nodaļa)

Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze

28.

72 (nodaļa)

Zinātniskās pētniecības darbs

29.

73 (nodaļa)

Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi

30.

74 (nodaļa), izņemot 74.20, 74.30 (klase)

Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi, izņemot fotopakalpojumus, tulkošanas un tulku pakalpojumus

31.

78 (nodaļa)

Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu

32.

80.10 (klase)

Personiskās drošības darbības

32.

82 (nodaļa), izņemot 82.92 (klase)

Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības, izņemot iepakošanas pakalpojumi

34.

84 (nodaļa)

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

35.

86 (nodaļa)

Veselības aizsardzība

36.

87 (nodaļa)

Sociālā aprūpe ar izmitināšanu

37.

94 (nodaļa)

Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība