Palielinās minimālā darba alga

Print Friendly, PDF & Email

Ar 01.01.2014. stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 665 “Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”.

Minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros ir 360 euro. Minimālā stundas tarifa likme ir 2,166 euro.

Pusaudžiem minimālā stundas tarifa likme ir 2,477 euro.

Darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam un kuriem normālais darba laiks ir septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā, minimālā stundas tarifa likme ir 2,477 euro.